skip to Main Content

Pågående uppdrag just nu

2018 | Om- och tillbyggnad villa
Nävekvarn, Nyköping
Kontrollansvarig, KA

2018 | Om- och tillbyggnad villa
Hållsta, Gnesta
Kontrollansvarig, KA

2017- 2018 | Nybyggnad förskola
Rosenborgs särförskola, Södertälje
Kontrollansvarig, PBL

Jan Svensson, Certifierad Kontrollansvarig och Besiktningsman

Företaget

Jan Svensson är yrkesverksam i byggbranschen sedan 1960-talet. Han började som byggnadsträarbetare och snickare, och tog byggnadsingenjörsexamen 1974.

Han började som arbetsledare 1975, och anställdes redan året efter som ingenjör, byggkontrollant, besiktningsman i projektledningsföretaget Evidentia AB. Han deltog i flertalet byggprojekt, som t.ex, Salénhuset i Stockholm som numera går under namnet galleria Mood.

1986 blev han delägare i SLP Byggkonsult AB, där han jobbade ända fram till 2009, då han beslutade att fortsätta i egna bolaget Jan Svensson Byggkontroll AB.

Kompetens

Jan Svensson Byggkontroll har utvecklats med behörighet som kontrollansvarig PBL och Certifikat SC1037-16 med behörighet K, komplicerade projekt.

Efter många års arbete- och uppdrag som entreprenadbesiktningsman är Jan numera även Certifierad Besiktningsman Entreprenadbesiktning, Certifikat SC001-18.

Jan är medlem i branschorganisationen KARF, kvalitetsansvarigas riksförening.

 

Referenser

Kungliga Operan, Stockholm

Ombyggnadsår: 2015
Uppdragsgivare: Kungliga Operan

Uppdrag:
Entreprenadsbesiktningsman
Ombyggnad av scen och tågvind
Huvuddel 1: Mechanical part AB 04
Huvuddel 2: Driving and Control ABT 06

Flemingsbergsdalen, Huddinge

Byggnadsår: 2016-2017
Uppdragsgivare: Smebab, Skanska Mark- och Exploatering AB

Uppdrag:
Kontrollansvarig PBL och Entreprenadbesiktningsman
Nybyggnad av ICA Maxi och sporthallar

Flemingsbergsdalen, Huddinge

Byggnadsår: 2014-2017
Uppdragsgivare: Smebab

Uppdrag:
Kontrollansvarig PBL och Entreprenadbesiktningsman
Nybyggnad av hotell, 205 rum samt gym i 2 plan
Byggnad i 10 våningar

Kv Lampan, Södertälje

Byggnadsår: 2012-2014
Uppdragsgivare: Telge Bostäder AB

Uppdrag:
Kontrollansvarig KA
105 bostadslägenheter, 7-10 våningar

Back To Top